Sửa lỗi máy in khi share gặp lỗi 0x0000011b


Mục đích: Khi thêm máy in được chia sẻ trong môi trường window, ta sẽ gặp lỗi "0x0000011b" unable to add printer

Cách 1:

Cách 2:
Xử lý: Thực hiện trên máy chia sẻ máy in
Bước 1: Bấm Windows + R và bấm regedit

Bước 2: Truy cập "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\"

Bước 3: Tạo D-WORD 32-bit mới và đặt tên là "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled"

Bước 4: Chuột phải -> modify -> Để value là "0"

Hoàn thành, tiếp tục thử add printer trên máy khách


Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?